Sommelsdijk - Kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ geeft op zaterdag 13 april 2024 haar jaarlijkse voorjaarsconcert in de Hervormde kerk van Sommelsdijk. Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. Het thema is ‘Wees ook jij een discipel’. "Iedereen is van harte welkom!" Lees meer >>

Vervolg

In het afgelopen koorseizoen hebben de kinderen nieuwe liedjes aangeleerd over de discipelen van Jezus. De discipelen werden door Jezus geroepen. Ze lieten alles achter en volgden Hem.

Maar… Jezus roept ook ons! We mogen net als de discipelen Hem volgen, stap voor stap… De kinderen zingen ervan: “We are marching in the light of God” en “Ik wil volgen, ik wil luist’ren, van U houden, iedere dag”. In het lied “Toon Mijn liefde” horen we dat Jezus neerknielde om de voeten van Zijn discipelen te wassen. Zo moeten ook wij de ander dienen, zodat de wereld Gods liefde gaat zien!

De leiding is in handen van Nelleke van den Boogert en Marieke Siereveld. De kinderen worden begeleid door een muziekgroep met piano, dwarsfluit en gitaar. Daarnaast is er speciaal voor dit concert een mannen-ensemble van vaders en opa’s samengesteld, dat ook een aantal liederen (mee)zingt en er is weer veel samenzang. Bij de uitgang is er een collecte.