De rekenregels voor het vaststellen van het toetsinkomen bij de Inkomensbepaling Loondienst zijn per 1 januari aangepast. Hoewel dit geen gevolgen he

Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst

Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst

Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst

Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst

Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst
Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst
  • 2020-01-14 15:25:07 9 months ago
  • Views 4,763
53
Shared

De rekenregels voor het vaststellen van het toetsinkomen bij de Inkomensbepaling Loondienst zijn per 1 januari aangepast. Hoewel dit geen gevolgen heeft voor de werkwijze, zijn door NHG wel enkele verbeteringen in de rekenregels doorgevoerd.

Reden voor de aanpassingen is de nieuwe WAB (Wet arbeidsmarkt in balans). Hierin is onder meer geregeld dat werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar kunnen aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Daarnaast wordt het gegeven ‘contractvorm’ toegevoegd aan het UWV verzekeringsbericht. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de beslisboom van de Inkomensbepaling Loondienst.

Inkomensbepaling Loondienst

De Inkomensbepaling Loondienst is een compleet nieuwe methode voor het vaststellen van het inkomen van aanvragers met een inkomen uit een arbeidsovereenkomst. Gegevens uit het UWV verzekeringsbericht van de aanvrager vormen daarbij de gegevensbron. Door hier beleids- en rekenregels op toe te passen kan het maximale inkomen berekend worden, dat vervolgens kan worden gebruikt voor de berekening van het toetsinkomen: de Inkomensbepaling Loondienst. Diverse kredietverstrekkers accepteren de Inkomensbepaling Loondienst al en in de komende maanden zullen volgens NHG meer geldverstrekkers volgen.

Aanpassingen

Het nieuwe gegeven ‘contractvorm’ op het UWV verzekeringsbericht wordt in de beslisboom gebruikt om vast te stellen of een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft. Als de contractvorm nog niet op het UWV verzekeringsbericht staat, wordt op basis van het aantal maanden dienstverband bij één en dezelfde werkgever vastgesteld of er sprake is van een vast dienstverband.

NHG: “Dankzij het feit dat op het UWV verzekeringsbericht de contractvorm per werkgever staat vermeld, voeren we voortaan de berekeningen op werkgeversniveau uit. Dit zorgt voor een nog beter aansluitend toetsinkomen. Met name voor bijvoorbeeld mensen met een vaste baan, die er af en toe een bij- of vrijwilligersbaan naast hebben.”

UWV verzekeringsbericht uit 2019

Een UWV verzekeringsbericht uit 2019 wordt in 2020 nog op de oude manier behandeld, tegen de oude rekenregels. Het in de rekentool berekende inkomen blijft dus identiek. Als het verzekeringsbericht loongegevens van januari 2020 of later bevat, worden de nieuwe rekenregels toegepast.

Let op geldigheid

NHG wijst er daarbij nog eens nadrukkelijk op dat een UWV verzekeringsbericht maximaal drie maanden geldig is. “Stel, je hebt een klant in november gesproken (met een UWV verzekeringsbericht, gedownload op 1 november 2019), dan kan je dit verzekeringsbericht gebruiken tot uiterlijk 31 januari 2020. Mocht in dit geval na 31 januari 2020 een offerte worden aangevraagd, dan moet de klant een nieuw UWV verzekeringsbericht aanleveren. Houd er rekening mee dat dit dan een ander toetsinkomen kan opleveren.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute

What you think about this story?
Aanpassing Inkomensbepaling Loondienst