‘Kortere rentevaste periode wint aan populariteit’

Nederlandse huizenkopers kiezen er steeds vaker voor om de hypotheekrente voor een korte of middellange periode vast te zetten.

Zo is het aantal hypotheekaanvragen met een rentevaste periode tot vijftien jaar in de eerste vijf maanden van 2024 met maar liefst 22% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De populariteit van hypotheken met een langere renteperiode neemt af. Zo is het aantal hypotheekaanvragen met een rentevaste periode tussen 15 en 30 jaar met 8% gedaald. De Hypotheker verwacht dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten nu de ECB heeft besloten om de rente voor het eerst in bijna vijf jaar te verlagen, waardoor de lichte daling van de hypotheekrente voorlopig zal aanhouden.

Geleidelijke daling

Nadat de gemiddelde hypotheekrente in de afgelopen jaren steeds opnieuw steeg, lijkt deze rentestijging voorlopig ten einde. In het najaar van 2023 begon de hypotheekrente licht te dalen en tussen februari en april van dit jaar bleef deze redelijk stabiel, tot begin mei opnieuw een daling werd ingezet. Mark de Rijke (foto), commercieel directeur van De Hypotheker: “Wij verwachten dat deze geleidelijke daling zal aanhouden nu de ECB heeft besloten de rentetarieven met 0,25procentpunt te verlagen. Deze beslissing is mede ingegeven doordat de inflatie in de eurozone nu 2,6% bedraagt en zich nog altijd meer naar het streefniveau van 2% beweegt. Hoewel de krappe arbeidsmarkt nog steeds zorgt voor loonstijgingen – wat kan zorgen voor een opwaartse druk op de inflatie – is dit een signaal dat er een keerpunt lijkt te zijn bereikt. Per saldo verwachten we daarom in de komende periode een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de gemiddelde hypotheekrente.”

Verschuiving

Deze optelsom van factoren leidt tot een duidelijke verschuiving van de rentevaste periodes waarvoor Nederlandse huizenkopers kiezen bij het afsluiten van een hypotheek. De voorkeur voor korte of middellange rentevaste periodes is ten opzichte van voorgaande jaren sterk gegroeid. Slechts 16% van de huizenkopers koos in de eerste vijf maanden van 2022 nog voor een rentevaste periode van 15 tot 30 jaar, terwijl dit aandeel zowel in 2023 (59%) als 2024 (62%) sterk is toegenomen. De voorkeur van veruit de meeste huizenkopers gaat nu uit naar een rentevaste periode tot vijftien jaar. Het aantal hypotheekaanvragen van deze rentevaste periode op het totale aantal hypotheekaanvragen is met maar liefst 22% gestegen in vergelijking met 2023 en zelfs met 117% ten opzichte van 2022. Daarentegen neemt het aantal hypotheekaanvragen met een langere rentevaste periode juist af. Het aantal hypotheekaanvragen met een renteperiode van 15 tot 30 jaar is met 8% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2023 en zelfs met 295% ten opzichte van 2022. Het aandeel van deze periodes is dan ook gedaald van 84% in 2022 naar 38% in 2024.

Huizenkopers verwachten lagere hypotheekrente

De gemiddelde hypotheekrente stond begin mei op 3,95% voor een 10-jaars hypotheek met NHG en is eind mei licht gedaald naar 3,90%. De Rijke: “Aangezien de hypotheekrentes in 2022 flink zijn gestegen, liggen de tarieven op dit moment een stuk hoger dan in de vijf jaren voor 2022. Dit heeft er mede toe geleid dat de voorkeuren van huizenkopers zijn veranderd, Steeds meer huizenkopers kiezen voor korte of middellange rentevaste periodes in de verwachting dat de hypotheekrente na afloop van de rentevaste periode lager zal liggen. Het ziet er naar uit dat de lichte daling van de hypotheekrente zich zal voortzetten nu de ECB heeft besloten tot een renteverlaging. Hierdoor zal de hypotheekrente in de komende periode waarschijnlijk licht dalen of stabiel blijven, wat ertoe kan leiden dat meer huizenkopers kijken hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.Ads Links by Easy Branches
Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute