Aantal vrouwelijke vakbondsleden neemt toe - America News

Aantal vrouwelijke vakbondsleden neemt toe

credit: nu.nl
  • 29 dag geleden
  • 7 views

In maart van dit jaar telde het statistiekbureau in totaal 1,7 miljoen vakbondsleden, 15.000 minder dan een jaar eerder.  

Hoewel de dalende trend stagneert, is er al sinds 2012 sprake van een afnemend aantal leden. Daar staat tegenover dat het aandeel vrouwelijke leden toeneemt.

In maart 2017 waren ruim 650.000 vrouwen lid, 8.000 meer dan een jaar eerder. De groei voltrekt zich vooral in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Het aantal mannelijke leden nam juist af met bijna 23.000 tot zo’n 1,1 miljoen leden.

Het aantal leden daalde in vrijwel alle leeftijdsgroepen, zegt het CBS. Alleen onder 65-plussers bleef het aantal gelijk.Mensen met een "lager beroepsniveau" hechten volgens de onderzoekers de meeste waarde aan de vakbonden.Het gaat bijvoorbeeld om buschauffeurs, trambestuurders, politie, verzorgenden, schoonmakers en bouwvakkers.  "Hoe hoger het beroepsniveau, hoe minder belangrijk de vakbonden worden gevonden", zegt het CBS. Zo vindt driekwart van de directeuren de vakbonden ‘niet belangrijk’.