Als alle bedrijfswagens elektrisch worden, zijn er voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro investeringen nodig in het netwerk. Dat
Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’

Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’

Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’

Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’

Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’

Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’
Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’
  • 2019-12-03 17:20:10 3 dag geleden
  • keer bekeken 4,212
30
gedeelde

Als alle bedrijfswagens elektrisch worden, zijn er voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro investeringen nodig in het netwerk. Dat zegt de Vlaamse energieregulator Vreg in het Vlaams Parlement.

Federaal informateur Paul Magnette (PS) wil de bedrijfswagens zo snel mogelijk vergroenen. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is voorstander. Om de Vlaamse doelstellingen te halen, moeten we volgens haar zo snel mogelijk naar zero-emissiebedrijfswagens.

België telt meer dan een miljoen bedrijfswagens, dus een dergelijke maatregel zou enorme gevolgen hebben voor het elektriciteitsnetwerk. ‘Als we niets doen, gaan we heel veel koper in de grond moeten steken’, zegt Pieterjan Renier, directeur van de Vreg. ‘Voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro. Maar is dat wel nodig?’, vraagt hij.

Capaciteitstarief

De Vreg ziet een oplossing in de invoering van een capaciteitstarief. De kosten voor het gebruik van het net zouden in dat systeem niet op basis van verbruik worden berekend, maar op basis van de capaciteit van de aansluiting.

Een gemiddeld gezin heeft op dit moment pieken in het verbruik van maximaal 7 KW. Met een elektrische auto zou dat stijgen tot 27 KW. Als iedereen die wagen begint op te laden om 17 uur, volgt er een piek in de straat die op dat moment niet kan worden opgevangen.

Met het capaciteitstarief zou iemand met een ‘grote’ aansluiting veel meer moeten betalen. Het alternatief is een ‘kleine’ aansluiting, waardoor de auto de hele nacht zou moeten opladen.

‘We stellen vast dat er enkele jaren geleden nog geen draagvlak was voor een dergelijke tariefhervorming, dat is er nu wel’, zegt Renier. De Vreg verwerkt momenteel de input van alle stakeholders en komt in maart met een verslag.

Wat denk je van dit verhaal?
Vreg: ‘Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels’

Franstalige leerlingen iets beter in wiskunde, lezen en wetenschappen blijven ondermaats

Franstalige leerlingen iets beter in wiskunde, lezen en wetenschappen blijven ondermaats

Voor het eerst sinds de lancering van de Pisa-studies in 2000 scoren de Franstalige leerlingen in ons land bovengemiddeld voor wiskunde. Hun leesvaardigheid en wetenschappelijke kennis blijven echter ondermaats.

De Franstalige leerlingen haalden voor wiskunde een score van 495 punten op het meest recente Pisa-onderzoek, dat de leesvaardigheid en wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid van vijftienjarigen test. Daarmee scoort de Franstalige gemeenschap op het onderdeel wiskunde voor het eerst hoger dan het gemiddelde van de Oeso-landen, de organisatie van (voornamelijk rijke) industrielanden. Wel nog steeds op grote afstand van de Vlaamse vijftienjarigen, die ondanks een achteruitgang 518 punten haalden op dit onderdeel.

Wat de leesvaardigheid en wetenschappelijke kennis van Franstalige scholieren betreft, blijft de situatie echter dramatisch. Op het onderdeel leesvaardigheid scoorden de leerlingen ten zuiden van de taalgrens slechts 481 punten, onder het Oeso-gemiddelde van 487 punten. De Vlaamse vijftienjarigen behaalden op dit onderdeel een score van 502.

De score voor hun wetenschappelijke kennis bleef met 485 punten stabiel. Niettemin eindigen de Franstalige scholieren ook daarmee onder het Oeso-gemiddelde van 489 punten. In Vlaanderen scoorden de leerlingen op dit onderdeel 510 punten.

Rekenhof: ‘Cijfers federale begroting zijn niet betrouwbaar’

Rekenhof: ‘Cijfers federale begroting zijn niet betrouwbaar’

De kwaliteit van de rekeningen van de federale diensten is ondermaats. Tot die conclusie komt het Rekenhof na analyse van de cijfers van 2018. De geloofwaardigheid van ons land tegenover Europa staat daardoor op de helling.

Volgens voorzitster Hilde François is de slechte kwaliteit van de boekhouding problematisch, want zonder betrouwbare cijfers kan een regering geen begroting opstellen, wat dan weer repercussies heeft voor de geloofwaardigheid van de oefening.

Vanaf het boekjaar 2020 moet het Rekenhof van Europa een certificering uitspreken over de jaarrekening van de federale staat. ‘Indien we dat nu al moesten doen voor het boekjaar 2018, dan zouden we die afkeuren of ons op zijn minst onthouden’, verklaarde voorzitster François maandag bij de voorstelling van het 176ste boek van het Rekenhof, vroeger ook wel eens het blunderboek genoemd. ‘De kwaliteit is zelfs verslechterd ten opzichte van 2017.’

Ontvangsten

Het Rekenhof ziet een eerste probleem bij de boeking van de fiscale ontvangsten. Die geeft geen getrouw beeld van de realiteit, omdat de FOD Financiën de ontvangsten nog steeds niet volledig boekt volgens het concept ‘vastgesteld recht’. Dat is al verplicht sinds begin 2017 en betekent dat een ontvangst moet worden geboekt, zodra vaststaat dat de overheid er recht op heeft.

Concreet: de FOD heeft voor minstens 6 miljard euro btw die in 2018 werd geïnd, niet als opbrengst in dat jaar geboekt. Ook werd voor 11 miljard euro aan oninvorderbare btw niet in de algemene boekhouding opgenomen, terwijl dat wel zou moeten. Volgens François gaat het om overgangsproblemen bij de aanpassing van de boeking, ‘maar het gaat om zulke grote bedragen dat ze de betrouwbaarheid van de financiële rapportering schaden’.

25 miljard verkeerd toegerekend

Een tweede grote oorzaak voor de slechte kwaliteit ligt bij het gebrek aan centrale sturing door de Federale Accountant. Dat is een overheidsdienst die de andere diensten moet ondersteunen bij hun boekhouding en die de uiteindelijke rekening opmaakt. Volgens François toonde een eerste versie van de jaarrekening enkele grote fouten die er vrij eenvoudig hadden kunnen worden uitgefilterd. Zo was meer dan 25 miljard euro verkeerd toegerekend tussen de personen- en de vennootschapsbelasting. De fout was in de tweede versie rechtgezet, maar ook die versie gaf nog steeds geen getrouw beeld.

Over minder dan twee jaar moet het Rekenhof de jaarrekening van de federale staat certificeren. Vandaag zou die een onvoldoende krijgen, aldus voorzitster François. Ze wijst echter op een nog veel belangrijker probleem. ‘Als de rekeningen niet betrouwbaar zijn, dan tast dat het beleid aan dat de overheid kan voeren. Zonder betrouwbare cijfers kan je de begroting niet gefundeerd opstellen’.

Besparingen

De slechte kwaliteit heeft ook een weerslag op de meting van de effecten van de besparingsmaatregelen die de regering in 2018 heeft genomen. Die waren goed voor 1,4 miljard euro. Het Rekenhof kan echter moeilijk een oordeel vellen over de ontvangsten, omdat er geen betrouwbare cijfers zijn. Ook de Europese Commissie wees op dat euvel.

De Regie der Gebouwen blijft volgens het Rekenhof een zorgenkind. De Regie heeft zijn rekening over 2018 niet opgemaakt als gevolg van structurele problemen. Wèl heeft de Regie dat jaar de rekeningen van 2015, 2016 en 2017 opgemaakt, maar ook daar bleef de kwaliteit ‘ondermaats’. Zo hanteert de Regie verouderde regels die het niet mogelijk maken de waarde van de gebouwen in zijn beheer correct te schatten. Het Rekenhof heeft ze dan ook als ‘niet gecontroleerd’ bestempeld.

post your content
ADVERTISING

Easy Branches Met Global Network kunt u uw post in ons netwerk delen op elk continent of elk land in de wereld

Jouw bericht
boatshowchina.com expolifestyle.com
Agency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyThe Thailand Yacht Show returns to the award-winning Royal Phuket Marina for its fifth edition in January 2020 Officiële website van de Europese UnieNaar de homepage van de nederlandse regering en RijksoverheidSea Yachting Magazine  Discover the Exclusive World of Yacht, Luxury Yachts with Matchless Design, Comforts and Style42 Grondwet), terwijl de Staten-Generaal (het parlement) bestaat uit de ... Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geeft regels omtrent het ... Hoewel artikel 81 van de Grondwet bepaalt dat wetten worden vastgesteld door de regeringimmediate for delivery new exclusive sports cars and luxury sports car for sale and purchase Evenementen feesten organisatieGuest post postingPrachtig Bijbels kinder behang, geïnspireerd door de mooiste verhalen.auto handel en sloperij Karel Presher Breda inkoop verkoop auto'svan hoof zonweringen en rolluikenOnze Bio Slager - Dé biologische horeca slagerij in BredaWelkom bij Rommelse Transport National vervoer - International vervoer - Stukgoederen vervoer - container vervoer - ADR - LZV - Paardenwagen verhuur - Chauffeur vacatures