De toezichthouder op de geheime diensten begint een onderzoek naar hoe deze organisaties massaal gegevens verzamelen. De Algemene Inlichtingen- en Ve

Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet

Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet

Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet

Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet

Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet
Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet
  • 2019-09-11 15:40:08 7 dag geleden
  • keer bekeken 3,486
51
gedeelde

De toezichthouder op de geheime diensten begint een onderzoek naar hoe deze organisaties massaal gegevens verzamelen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben die bevoegdheid door een nieuwe wet uit 2017, de zogenoemde sleepwet.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wil weten of alles wel volgens de regels verloopt als AIVD en MIVD bij het hacken grote hoeveelheden data verwerven (bulkdatasets). Vastgelegd werd namelijk dat deze zogenoemde bulkhacks niet onnodig de privacy mogen schenden.

De CTIVD kijkt of er voldoende waarborgen zijn bij de inzet en toepassing van hacks waarmee een grote hoeveelheid gegevens (bulk) kan worden verworven. De meeste data gaan namelijk over organisaties of personen die geen onderwerp van onderzoeken van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden. Het onderzoek was vorig jaar al aangekondigd.

Wat denk je van dit verhaal?
Toezichthouder start onderzoek hacks sleepwet

ADVERTISING

Easy Branches Met Global Network kunt u uw post in ons netwerk delen op elk continent of elk land in de wereld

Jouw bericht