Voor werkgevers heeft het weinig prioriteit om inclusiever te worden en bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, of oudere werknemers in dienst

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers
SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers
  • 2019-10-08 23:00:11 5 maanden geleden
  • keer bekeken 3,799
36
gedeelde

Voor werkgevers heeft het weinig prioriteit om inclusiever te worden en bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, of oudere werknemers in dienst te nemen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Ook het aannemen van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en het verhogen van het aantal vrouwen op hoge functies is geen prioriteit voor werkgevers, staat in het rapport.

Geen sterke ontwikkeling

"Normaal gesproken is er meer aandacht voor personeelsbeleid als het economisch goed gaat", vertelt onderzoeker Patricia van Echtelt. "Dan nemen werkgevers eerder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan, of mensen met een arbeidsbeperking. Maar nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk."

Het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en ouderen stijgt wel iets sinds 2003, maar nog niet zo hard, zegt Van Echtelt.

Werkgevers geven in het SCP-onderzoek aan dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, maar vertalen dat nog niet naar acties. Zo'n 69 procent zegt zich (enigszins) verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar zo'n 11 procent zegt dat ook daadwerkelijk te gaan doen. 44 procent overweegt het.

"Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn, of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden", zegt Van Echtelt.

Regelingen onbekend

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat veel werkgevers niet bekend zijn met de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. No-riskregelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen zijn bij werkgevers het minst bekend.

NOS

Het aandeel 55-plussers is de afgelopen vijftien jaar gestegen, van 8 procent tot 17 procent. "Dat heeft ook te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd", zegt Van Echtelt.

Van de werkgevers zegt 39 procent dat beleid gericht op oudere werknemers de meeste prioriteit heeft. "Dat zit hem dan wat minder in het aannemen van die groep, en voornamelijk in duurzaam inzetten van die groep. Bijvoorbeeld door ze parttime te laten werken of een wat minder uitdagend takenpakket te geven."

Grotere organisaties vaak inclusiever

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel sectoren in de publieke sector actiever beleid voeren om inclusiever te worden dan sectoren in de private sector. Voorlopers zijn bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en de overheid.

"We merken vooral dat de grootte van de organisatie uitmaakt. Als je 2000 medewerkers in dienst hebt, is het makkelijker om inclusiviteit mee te nemen in je personeelsbeleid dan als je negen werknemers hebt", zegt Van Echtelt. "Je hebt daar dan meer ruimte voor."

Wat denk je van dit verhaal?
SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

Nederland wil dat Shell olie en chemicaliën op de Noordzee opruimt

Nederland maakt bezwaar tegen het voornemen van Shell en het Verenigd Koninkrijk om resten olie, chemicaliën, staal en beton van oude olieplatforms achter te laten in de Noordzee. Dat heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen bekendgemaakt aan de Tweede Kamer.

Nederland sluit zich hiermee aan bij de kritiek van Duitsland en de Europese Commissie op het plan. Volgende week is er in Londen overleg over de kwestie; alle Noordzeelanden zijn daarbij betrokken.

Het gaat om de onderdelen van de drie grote Brent-platforms die zich onder water bevinden in de buurt van de Shetland-eilanden, tussen Schotland en Noorwegen. De Brent-platforms bevinden zich in Brits territoriale wateren. De Noordzeelanden hebben in het zogenoemde OSPAR-verdrag afgesproken dat in principe alles wat olie- en gasmaatschappijen in de Noordzee hebben aangelegd, ook weer opgeruimd moet worden. Als een van de landen daarop een uitzondering wil maken, moeten alle andere landen geconsulteerd worden.

De Brent Spar voor de Noorse kust in 1995: er was veel verzet tegen het afzinken van dit platform EPA

De afspraken zijn aangescherpt na discussie over het afzinken van de Brent Spar van Shell in 1995. Shell is van mening dat de kans op schade aan natuur en milieu in de Noordzee groter is bij het verwijderen van het onderwaterdeel van de platforms en wil de resten daarom laten staan. Het zou bovendien levensgevaarlijk zijn voor de duikers die de opruimwerkzaamheden moeten gaan uitvoeren.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Technische Universiteit van Denemarken bij Kopenhagen de argumenten van Shell laten onderzoeken. Volgens de onderzoekers is het in principe mogelijk om ook de poten van het platform te verwijderen. Die werkzaamheden zijn veilig uit te voeren, zegt de universiteit.

Nederland pleit daarom bij het Verenigd Koninkrijk voor aanvullend onderzoek. Ondertussen maakt Nederland dus net als andere landen bezwaar tegen het plan.

In totaal moeten er de komende tientallen jaren nog 600 platforms opgeruimd worden op de Noordzee. De critici van het voornemen van Shell en het Verenigd Koninkrijk zijn bang dat een eventuele uitzondering voor de Brent-platforms een precedent kan vormen voor de manier waarop de platforms de komende decennia opgeruimd moeten worden.

ADVERTISING
RECLAME WEBSITES - BEZOEKERS

Easy Branches Worldwide Network biedt de mogelijkheid en stelt u in staat om uw gastpost bij te dragen op verschillende websites en talen, gericht op elke stad of land

Place Guest Post
boatshowchina.com expolifestyle.com
immediate for delivery new exclusive hypercars, megacars and supersportcars so as luxury classic sports cars for sale and purchasing
Agency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, property
 Officiële website van de Europese Unie
Naar de homepage van de nederlandse regering en Rijksoverheid
Sea Yachting Magazine  Discover the Exclusive World of Yacht, Luxury Yachts with Matchless Design, Comforts and Style
42 Grondwet), terwijl de Staten-Generaal (het parlement) bestaat uit de ... Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geeft regels omtrent het ... Hoewel artikel 81 van de Grondwet bepaalt dat wetten worden vastgesteld door de regering
immediate for delivery new exclusive sports cars and luxury sports car for sale and purchase
Guest post posting
Prachtig Bijbels kinder behang, geïnspireerd door de mooiste verhalen.
auto handel en sloperij Karel Presher Breda inkoop verkoop auto's
van hoof zonweringen en rolluiken
Onze Bio Slager - Dé biologische horeca slagerij in Breda
Welkom bij Rommelse Transport National vervoer - International vervoer - Stukgoederen vervoer - container vervoer - ADR - LZV - Paardenwagen verhuur - Chauffeur vacatures