Er is een uitgebreid rapport verschenen over de cultuursector in Utrecht. Met de naam ‘Utrecht, op weg naar een inclusieve culturele metropool’ zijn

Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?

Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?

Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?

Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?

Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?
Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?
  • 2019-01-20 04:25:25 1 years ago
  • keer bekeken 2,630
0
gedeelde

Er is een uitgebreid rapport verschenen over de cultuursector in Utrecht. Met de naam ‘Utrecht, op weg naar een inclusieve culturele metropool’ zijn er aanbevelingen geschreven en is er een analyse gemaakt van de huidige sector. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen in het rapport.

Er zijn door 33 experts gesprekken geweest met 58 culturele instellingen. De bevindingen zijn gepubliceerd in een visitatierapport. Het rapport is een tussenevaluatie die de gemeente gebruikt bij het opstellen van de nieuwe cultuurnotaperiode 2021-2024. Voor die periode moeten culturele organisaties (opnieuw) aanvragen doen voor subsidie.

Behoefte aan verdieping

In het algemeen is er behoefte aan verdieping, nieuwe manieren van kijken, werken en communiceren in de cultuursector. De passie, de veerkracht en de veelzijdigheid van de Utrechtse culturele sector zijn kwaliteiten die de visitatiecommissie heeft opgemerkt.

Voorzitter Ernestine Comvalius schrijft in haar voorwoord: “Utrecht kan trots zijn op de culturele sector. De stad heeft het namelijk in zich om de komende periode uit te groeien tot een inclusieve culturele metropool.”

Inclusieve metropool?

Utrecht bruist volgens de commissie van de nieuwe ontwikkelingen. Daarom is er potentie door te groeien tot een inclusieve culturele metropool. TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg Utrecht en het Centraal Museum worden genoemd als iconen in de stad. Ook festivals als Le Guess Who?, het Internationaal Literatuurfestival, het Nederlands Film Festival, SPRING en Festival Oude Muziek worden geroemd om hun onderscheidende internationale programmering, zichtbaarheid en aantrekkingskracht.

Utrecht zou echter meer moeten investeren crossovers tussen kunst en onderwijs en welzijn. “Wij pleiten voor een aantal nieuwe, verruimende definities als vervanging van bestaand jargon binnen het culturele veld”, aldus de commissie. Het gaat dan vooral om ‘culturele diversiteit’: dat zou minder over culturele achtergrond moeten gaan, maar meer over ‘inclusiviteit’ en ‘intersectionaliteit’. Een inclusieve benadering wil zeggen dat er ruimte is waarin iedereen mee kan doen en verschillende perspectieven zijn. Intersectionaliteit gaat over terreinen die elkaar overlappen, want de interactie kan tot meerwaarde leiden.

De commissie stelt verder dat het positief is dat het publiek steeds eerder in het maakproces wordt betrokken. Publiekswerking, publieksbereik, participatie en educatie wordt als een integrale taak voor elke organisatie gezien.

Kritiek

De visitatiecommissie heeft naast een breed cultureel aanbod uiteraard ook geconstateerd dat veel zaken beter kunnen. Zo loopt Utrecht achter als het gaat om ‘Cultuur voor iedereen’. De stad loopt daarin achter op de andere grote steden, maar ook op het rijksbeleid.

Het thema om cultuur breed toegankelijk te maken is wel bespreekbaar, maar er zijn te veel drempels om het om te zetten in actie. Er is onvoldoende kennis, ervaring en netwerk. “Ook signaleren wij een weinig proactieve houding om extern naar deskundigheid te zoeken. De vraag hoe instellingen de drempels kunnen verlagen om dit proces te versnellen, zien wij als urgent en als een uitdaging voor de komende periode.”

Stereotypen

Het cultuuraanbod is te veel gedacht vanuit stereotypen, merken de experts. Er wordt te weinig gedacht vanuit de wensen en de omgangsvormen van nieuwe generaties. Daarom is het belangrijk een visie op het profiel van de huidige en toekomstige kunst en cultuurmakers en -producers te ontwikkelen.

“De visie op culturele diversiteit vraagt om een eigentijds benadering die rechtdoet aan nieuwe ontwikkelingen bij de jonge generaties binnen de diverse doelgroepen. Ook staat het denken over culturele diversiteit niet los van het denken over internationalisering. Een inclusieve benadering, waarbij het vanzelfsprekend is om ook het onbekende te programmeren.”

Nachtleven bruist niet

Utrecht heeft zich jarenlang geprofileerd als een hoogopgeleide stad van kennis en cultuur. Daarmee wordt echter een groot deel van de Utrechtse bevolking niet aangesproken. Aanbevelingen om dit te verbeteren zijn bijvoorbeeld ruimte voor urban art.

Ook moet er een bruisender cultureel nachtklimaat komen: “Het Utrechtse nachtleven lijkt als het gaat om aanbod en locaties buiten de singel, achter te blijven ten opzichte van andere grote steden. Terwijl een experimenteel en spannend nachtaanbod onontbeerlijk is voor een inclusieve culturele metropool.”

Ruimtegebrek

Het ontbreekt in Utrecht nog altijd aan voldoende werkruimtes voor kunstenaars. De commissie wil dan ook dat de gemeente daarop zal inzetten. Met name presentatieruimtes voor beeldend kunstenaars en oefenruimtes voor bijvoorbeeld muzikanten worden gemist. Ook moeten er betere doorgroeimogelijkheden voor talentvolle makers worden ontwikkeld.

Utrecht moet zich volgens de commissie verder profileren als stad van kunst en cultuur. Daarvoor moet meer aandacht en sturing vanuit de gemeente, als ambassadeur, komen. Ook moet de sector daar harder aan trekken; de culturele iconen van Utrecht moeten daarin het voortouw nemen.

Radicaliteit

Een aantal weken geleden publiceerden een aantal kunstenaars, waaronder Dries Verhoeven, een Code Radicaliteit om meer ongevraagde kunst te maken. De commissie onderschrijft de waarde van zo’n code. “Wij vinden het, zeker binnen een stad in transitie, belangrijk die vrijheid te behouden. Verantwoording over bezoekersaantallen, financiën en het voldoen aan alle criteria staan veelal haaks op ruimte voor experiment, dit terwijl nieuwe ontdekkingen meestal niet op de gebaande paden te vinden zijn.”

Ook initiatieven waarvan het rendement van tevoren niet vaststaat verdienen ruimte om zich te kunnen ontwikkelen.

Conclusie

Utrecht kan volgens de experts trots zijn op de kunst- en cultuursector, maar toch blijft het de vraag hoe Utrecht zich kan ontwikkelen tot een culturele metropool die inclusief is. Daar moet de focus op liggen, want ‘een inclusieve kunst- en cultuursector zien wij als de kern, waarbij zowel makers als het publiek centraal staan’. Instellingen moeten nadenken hoe zij dat aan hun missie en visie kunnen koppelen.

Al met al vindt de commissie de tijd rijp op de horizon van de cultuursector verder te verruimen, ‘op weg naar een inclusieve culturele metropool’.Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

Play online games for free at games.easybranches.com

Wat denk je van dit verhaal?
Utrecht op weg naar inclusieve culturele metropool? Wat wordt daarmee bedoeld?

ADVERTISING

Easy Branches Worldwide Network biedt de mogelijkheid en stelt u in staat om uw gastpost bij te dragen op verschillende websites en talen, gericht op elke stad of land

Place Guest Post
Banner advertising on easybranches network
expolifestyle.com