Wachtlijst inburgering loopt spuigaten uit, extra examinatoren in opleiding - America News

Wachtlijst inburgering loopt spuigaten uit, extra examinatoren in opleiding

credit: ad.nl
  • 9 dag geleden
  • 2 views

,,Ik heb een kandidaat die op 19 juni examen schrijfvaardigheid heeft gedaan, maar nu nog steeds wacht op de uitslag”, zegt Adrienne de Jong van Taalcentrum Europoort. DUO, de overheidsorganisatie die de examens afneemt en beoordeelt, meldt op haar site ook dat het ‘erg druk is’. ,,Het duurt daarom langer tot de uitslag van de examens Spreken en Schrijven komen.” Dat kan tot 18 weken duurt, meldt de organisatie. Ook duurt het vaak weken voordat er überhaupt een plekje voor de inburgeraar is om examen te doen.

In de knel

De problemen rond de lange wachtlijsten voor de examens en het uitblijven van een uitslag spelen al ruim een jaar. Taalscholen én inburgeraars trokken toen aan de bel omdat ze in de knel dreigden te komen. De Nederlandse overheid wil juist dat asielzoekers (met een verblijfsvergunning) en andere nieuwkomers zo snel mogelijk hun inburgeringsexamen halen. Het vergroot de kans op een goede integratie, vindt Den Haag. Naast het leren spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal, is er ook onderwijs in de arbeidsmarkt en de Nederlandse cultuur en gewoonten.

Als de nieuwkomer zijn examen niet binnen drie jaar heeft gehaald, kan hij of zij een boete van 1250 euro krijgen. Eerder dit jaar werd bekend dat er inmiddels 500 van dergelijke boetes zijn uitgedeeld. Ook moeten asielzoekers die te lang doen over hun inburgering het geld dat ze voor taallessen hebben geleend (tot 10.000 euro) helemaal terugbetalen. Wie op tijd inburgert hoeft dat niet.

Petitie

Omdat de problemen blijven voortduren, startten inburgeraars en taaldocenten deze zomer een petitie. Die is inmiddels ruim 3600 keer ondertekend en wordt op 12 december aangeboden aan de Tweede Kamer. ,,De wachttijden zijn onnodig lang, want de beoordeling en de verwerking van de beoordeling kunnen met moderne technologische middelen binnen enkele minuten plaats vinden”, schrijven zij. Bij het examen Spreken praat de examenkandidaat tegen een computer, het examen wordt echter beoordeeld door een menselijke examinator.

De Jong van Taalcentrum Europoort: ,,Omdat de wachttijd nu zo lang is, zie je dat mensen zich alvast opgeven om nog een keer examen te doen terwijl ze de uitslag van de eerste keer nog niet eens hebben. Maar stél dat je gezakt bent en je moet dan weer een paar maanden wachten voordat je een herkansing krijgt, dan kan het zo maar zijn dat je je inburgeringstermijn is overschreden.“ Wie kan bewijzen dat hij de termijn overschrijdt zonder dat hij daar iets aan kan doen, kan overigens uitstel krijgen.

Vluchtelingencrisis

De wachtlijsten begonnen vorig jaar op te lopen omdat toen de eersten van de tienduizenden asielzoekers die in de vluchtelingencrisis naar Nederland kwamen, zich melden voor het examen. De Jong: ,,Blijkbaar zagen ze dat bij DUO en het ministerie toen niet aankomen.” Het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis lag in 2015, die mensen zijn nu aan het inburgeren en moeten nog examen doen.

Het ministerie van Sociale Zaken erkende de problemen en gaf DUO afgelopen zomer meer geld. De organisatie heeft inmiddels twee extra examenlocaties geopend en biedt de mogelijkheid ook ’s avonds en op zaterdag examen te doen. Dat leidt vooralsnog niet tot een forse daling van de wachttijden. ,,We zijn nu ook extra examinatoren aan het opleiden. We hebben er 83, daar komen er nog 40 extra bij. Die zullen geleidelijk instromen”, zegt een woordvoerder. ,,Maar het blijft moeilijk om te voorspellen hoe de wachttijden zich zullen ontwikkelen.”

De hausse aan examenaanvragen zal langzamerhand wel afnemen. Sinds de zomer van 2016 is het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt, fors gedaald. Uit onderzoek bleek overigens ook al dat veel inburgeraars ontevreden zijn over de inburgeringscursussen.